Wir trauern um

Portrait von Olga Bampi

Olga Bampi

* 20.05.1931 † 24.02.2023