Wir trauern um

Portrait von Maria Ottilia Bohle

Maria Ottilia Bohle

* 14.07.1930 † 25.04.2022