Wir trauern um

Portrait von Maria Theresia Strolz

Maria Theresia Strolz

* 22.04.1924 † 22.10.2018